Hotline (+84) 1800585871   |   Tuyển dụng   |   Liên hệ

02

THU HOẠCH

Thay vì sử dụng máy móc công nghiệp để thu hoạch, từng quả dừa nơi đây được thu hoạch và lựa chọn kĩ lượng bằng chính đôi tay của người nông dân.

Chỉ những quả dừa ngon nhất, chất lượng nhất và đủ tuổi mới được hái xuống.

Dừa sẽ được tập kết, chuyên chở bằng ghe hoặc xe về nhà máy

tiếp tục
quy trình 03