Hotline (+84) 1800585871   |   Tuyển dụng   |   Liên hệ

04

CHẾ BIẾN

Các khâu sản xuất được kiểm tra nghiêm ngặt đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn từ công thức, phối trộn, nhiệt độ, thông số kĩ thuật vận hành máy.

Qui trình sản xuất đảm bảo không sử dụng bất kỳ chất bảo quản, chất hóa học trong quá trình sản xuất sản phẩm

Toàn bộ qui trình sản xuất được khép kín không bị môi trường bên ngoài ảnh hưởng trở lại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

tiếp tục
quy trình 05