Hotline (+84) 1800585871   |   Tuyển dụng   |   Liên hệ

Kỹ sư nông nghiệp

Số lượng: 01

Phong Nẫm, Giồng Trôm, Bến Tre

Chuyên viên Thu mua dừa trái

Số lượng: 01

Phong Nẫm, Giồng Trôm, Bến Tre

Nhân viên Vận hành máy

Số lượng: 02

Phong Nẫm, Giồng Trôm, Bến Tre

Tải bản thông tin ứng viên