Hotline (+84) 1800585871   |   Tuyển dụng   |   Liên hệ

Senior Total Rewards

Số lượng: 01

62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, TPHCM/ Nhà máy TTC - Phong Nẫm, Giồng Trôm, Bến Tre

Commercial Financial Business Partner

Số lượng: 01

62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, TPHCM

Giám sát Hiệu suất và Quy trình Sản xuất

Số lượng: 01

Phong Nẫm, Giồng Trôm, Bến Tre

Nhân viên Thu mua dừa trái Organic

Số lượng: 01

Phong Nẫm, Giồng Trôm, Bến Tre

Senior International Sales Executive

Số lượng: 01

62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, TPHCM

Trưởng nhóm Kế toán Thương mại (AR Leader)

Số lượng: 01

62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, TPHCM

Nhân viên Vận hành máy

Số lượng: 01

Phong Nẫm, Giồng Trôm, Bến Tre

Nhân viên Quản lý Vùng nguyên liệu

Số lượng: 01

Phong Nẫm, Giồng Trôm, Bến Tre

Tải bản thông tin ứng viên