Hotline (+84) 1800585871   |   Tuyển dụng   |   Liên hệ

Cơ cấu tổ chức

2019-01-28 15:48:55

Trong những năm gần đây, cùng với việc tập trung nguồn lực để đầu tư và phát triển về cơ sở hạ tầng, kho bãi, thiết bị sản xuất,… cũng như nguồn nhân lực tại Công ty thì mô hình hoạt động cũng được BETRIMEX mở rộng một cách tối đa nhằm mang lại hiệu quả, lợi ích cao nhất cho toàn bộ Công ty. Sơ đồ tổ chức của Betrimex được thể hiện một cách chuyên nghiệp và khoa học. Các bộ phận vừa làm việc một cách độc lập, vừa liên kết chặt chẽ với nhau cùng tạo nên một BETRIMEX bền vững và phát triển mạnh mẽ.