Hotline (+84) 1800585871   |   Tuyển dụng   |   Liên hệ

KHO BÃI

Hệ thống kho vận với tổng diện tích 10,000 m2, đạt các tiêu chuẩn quốc tế như:

HACCP, GMP, SSOP

10,000

m2

Diện tích lắp kệ khoảng 5,000 m2. Số vị trí kệ hơn 4,000 pallets. Sức chứa: 3 triệu lít thành phẩm

3 triệulít