VỚI ĐỐI TÁC

Betrimex có trách nhiệm luôn phải nỗ lực tạo dựng lòng tin, đồng hành hợp tác vì sự phát triển của đối tác. Chúng tôi xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử tương ứng để hiện thực hóa và tôn trọng cam kết này. Truy cập chi tiết tại: https://www.betrimex.com.vn/vi/chi-tiet-tin-tuc/2-8.html

VỚI NÔNG DÂN

Luôn xem nông dân là bạn đồng hành. Cùng với giải pháp khoa học công nghệ, quản lý, song hành với công tác bảo vệ môi trường, Betrimex xác định xây dựng vùng nguyên liệu bền vững là yếu tố quan trọng. Vì vậy Betrimex cam kết thực hiện nhiều chính sách bảo đảm lợi ích của người nông dân trồng dừa để cùng khai phá tiềm năng, gia tăng giá trị cho người dân.

VỚI CÁN BỘ NHÂN VIÊN

Nhân viên là tài sản. Betrimex cam kết tạo dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định để CBNV tham gia cống hiến sức lao động, phát huy sự sáng tạo với chế độ đãi ngộ tương xứng.

VỚI CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI

Với phương châm “Gắn sản xuất kinh doanh với an sinh xã hội”, ngay từ ngày đầu thành lập, các công tác vì cộng đồng xã hội luôn được Betrimex chú trọng, đẩy mạnh triển khai thực hiện, trở thành một văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp. Betrimex cam kết cải thiện công tác an sinh xã hội, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương, chung tay đồng hành cùng cộng đồng vì sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương