Hotline (+84) 1800585871   |   Tuyển dụng   |   Liên hệ

05

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Thành phẩm được kiểm tra ngẫu nhiên ngay trong quá trình sản xuất để có biện pháp xử lý kịp thời các lô hàng nếu phát sinh lỗi.

Các lô thành phẩm đạt tiêu chuẩn tiếp tục được lưu kho trong vòng 7 -15 ngày , tùy theo sản phẩm để bộ phận QC kiểm tra vi sinh và chất lượng.

Sản phẩm chuẩn chỉ được xuất hàng khi được bộ phận QC xác nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng.

tiếp tục
quy trình 06