Hotline (+84) 1800585871   |   Tuyển dụng   |   Liên hệ

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ ÁP DỤNG CHO ĐỐI TÁC BÊN NGOÀI

2022-07-01 09:00:50

Với mong muốn xây dựng một Doanh nghiệp mang tầm quốc tế, luôn kinh doanh với tiêu chí chính trực và tuân thủ quy định pháp luật cũng như theo đuổi những tiêu chuẩn vận hành theo thông lệ thế giới, Betrimex xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử áp dụng cho các Đối tác bên ngoài để quy định những nguyên tắc trong kinh doanh, những tiêu chuẩn tối thiểu Betrimex mong đợi khuyến khích tất cả các Đối tác, Khách hàng, Nhà cung cấp tuân thủ khi thực hiện các giao dịch với Betrimex.
Từ đó, Betrimex và Đối tác sẽ xây dựng một môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, chuẩn mực, chính trực, bình đẳng vì lợi ích song phương và mang đẳng cấp quốc tế.

Vui lòng truy cập nội dung đầy đủ của Bộ Quy tắc ứng xử tại đây.
Văn bản này sẽ có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày 14/06/2022 và sẽ được soát xét/cập nhật vào ngày 14/06/2023 (1 năm kể từ ngày có hiệu lực). Trong trường hợp không có nội dung cập nhật tại ngày hết hiệu lực, phiên bản hiện tại sẽ tự động được gia hạn và vẫn có hiệu lực trừ khi có bất kỳ thông báo nào khác.
Phạm vi áp dụng: Tất cả các Đối tác, Khách hàng, Nhà cung cấp có giao dịch kinh doanh với Betrimex.

Trân trọng thông tin đến Quý Đối tác, Khách hàng, Nhà cung cấp và rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý vị.