Hotline (+84) 1800585871   |   Tuyển dụng   |   Liên hệ

Mỹ: Thị trường nước dừa sẽ tăng 2,19 tỷ USD trong 5 năm tới

2020-03-13 10:45:45

Thị trường nước dừa ở Mỹ đã sẵn sàng tăng 2,19 tỷ USD trong giai đoạn 2020-2024, phát triển với tốc độ CAGR gần 25% trong giai đoạn dự báo. Đây là theo một nghiên cứu xem xét quy mô thị trường hiện tại, xu hướng, động lực tăng trưởng, thách thức, trong số những sản phẩm khác. Được thực hiện bởi Infiniti Research Limited, nghiên cứu này bao gồm trong một báo cáo dài 141 trang Thị trường nước dừa ở Hoa Kỳ theo sản phẩm, kênh phân phối và dự báo và phân tích hương vị 2020-2024. 
Sản phẩm mang thương hiệu Cocoxim tại thị trường Mỹ

Nghiên cứu này xác định lợi ích sức khỏe của nước dừa và tăng số lượng nhãn hiệu riêng là lý do chính thúc đẩy thị trường nước dừa của Mỹ tăng mạnh trong vài năm tới. 
(Bản tin UCAP)
Nguồn: The COCOMMUNITY Newsletter, Vol. 50 No. 2, 1 February 2020 (ICC)