Vị trí tuyển dụng

Địa điểm

Thời gian

Nhân viên QC Online
Số lượng: 01

Phong Nẫm, Giồng Trôm, Bến Tre

 • Kiểm tra vệ sinh máy móc thiết bị, bề mặt tiếp xúc sản phẩm, nhà xưởng tại khu vực làm việc.
 • Kiểm tra chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm trên chuyền sản xuất đảm bảo đạt chất lượng theo tiêu chuẩn yêu cầu.
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết các sự cố phát sinh trong ca sản xuất.
 • Thu thập thông tin đầy đủ và báo cáo các sự cố không phù hợp kịp thời cho cấp quản lý trực tiếp.
 • Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành Công nghệ thực phẩm hoặc các ngành khác có liên quan đến thực phẩm
 • Làm việc theo ca
 • Ưu tiên: có kinh nghiệm công tác: ở vị trí tương đương tại các Công ty; hoặc đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống

Nhân viên Vận hành máy
Số lượng: 02

Phong Nẫm, Giồng Trôm, Bến Tre

 • Vận hành các thiết bị chế biến, chiết rót, đóng gói trong dây chuyền sản xuất.
 • Đảm bảo an toàn và giữ gìn vệ sinh khu vực làm việc.
 • Tuân thủ nghiêm ngặt qui trình sản xuất và qui định vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Kiểm tra tình trạng vệ sinh của máy, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình vận hành và khi kết thúc.
 • Cập nhật các thông tin máy và thời gian ngừng máy vào biểu mẫu theo dõi giờ máy chạy.
 • Ghi lại thông số báo cáo kết quả sản xuất theo ngày.
 • Thực hiện và duy trì vệ sinh công nghiệp, vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, PCCC tại nơi làm việc.
 • Bảo đảm sản phẩm sản xuất ra đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quy định.
 • Tuân thủ các yêu cầu của Nhân viên Vận hành máy hệ thống ISO-HACCP và GMP
 • Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành: Các ngành kỹ thuật (Điện, cơ khí chế tạo, Tự động hóa…), Công nghệ thực phẩm.
 • Làm việc theo ca.

Nhân viên Quản lý Vùng nguyên liệu
Số lượng: 01

Phong Nẫm, Giồng Trôm, Bến Tre

 • Thực hiện hướng dẫn canh tác, chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại.
 • Tần suất giám sát, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn trên vườn dừa, tối thiểu 2 tháng/lần/hộ.
 • Ghi nhận việc sử dụng vật tư nông nghiệp theo chính sách đầu tư, hướng dẫn và ghi nhận thực trạng sử dụng vật tư tại nông hộ.
 • Tiếp nhận các khiếu nại của nông hộ liên quan đến các vấn đề chính sách, hợp đồng và các điều khoản thực hiện, báo cáo kịp thời đến cấp lãnh đạo.
 • Kiểm tra, kiểm soát quá trình thực hiện công việc tại vùng nguyên liệu: chăm sóc vườn dừa, việc thực hiện các tiêu chuẩn canh tác, thu mua, vận chuyển,....
 • Ghi nhận các hành vi chưa phù hợp và tư vấn/ đề ra hướng giải quyết/ xử lý kịp thời và hiệu quả.
 • Thực hiện công tác phát triển, mở rộng sau chứng nhận trong quá trình quản lý và chăm sóc vùng nguyên liệu theo định hướng phát triển của công ty.
 • Lập dữ liệu canh tác cho vùng nguyên liệu quản lý và kết hợp đánh giá hiệu quả định kỳ hàng năm
 • Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Nông học, Bảo vệ thực vật hoặc các ngành có liên quan
 • Thành thạo vi tính văn phòng
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực tương đương

Chuyên viên Công nghệ
Số lượng: 01

Phong Nẫm, Giồng Trôm, Bến Tre

 • Thực hiện các dự án, các nhiệm vụ liên quan đến công nghệ sản xuất
 • Lên kế hoạch, giám sát các vấn đề liên quan đến công nghệ sản xuất
 • Lên kế hoạch thử nghiệm, chạy nghiệm thu bàn giao dây chuyền công nghệ cho đơn vị sử dụng
 • Phối hợp với đơn vị sử dụng, nhà cung cấp trong việc đào tạo, hướng dẫn vận hành máy móc thiết bị.
 • Theo dõi hợp đồng, quá trình giao hàng, tính toán, kiểm soát chi phí, quản lý hồ sơ.
 • Tham mưu cho cấp quản lý trong việc giải quyết các vấn đề công nghệ sản xuất
 • Ghi nhận, quản lý và theo dõi tất cả các sự cố/ thay đổi/ rủi ro và thực hiện báo cáo định kỳ cho quản lý trực tiếp.
 • Tư vấn giải pháp, ý kiến cho các vấn đề liên quan công nghệ sản xuất.
 • Nhận và triển khai dự án từ quản lý trực tiếp, đảm bảo dự án thực hiện đúng tiến độ, kiểm soát ngân sách và an toàn.
 • Phối hợp với các bên liên quan khi phát sinh các vấn đề trong quá trình thực hiện dự án.
 • Định kỳ báo cáo: tuần/lần
 • Thực hiện, báo cáo các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp giao
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kỹ thuật, Công nghệ thực phẩm hoặc các ngành tương đương
 • Ít nhất 01 năm công tác trong lĩnh vực sản xuất
Tải bản thông tin ứng viên