Hotline (+84) 1800585871   |   Tuyển dụng   |   Liên hệ

THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

2022-08-19 11:29:21

BBKP & NQ ĐHĐCĐ v/v Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (như file đính kèm).

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông xem thông tin chi tiết tại đây