Hotline (+84) 1800585871   |   Tuyển dụng   |   Liên hệ

THÔNG BÁO VỀ VẤN ĐỀ KHÔNG GỬI THƯ ĐƯỢC CHO MỘT SỐ CỔ ĐÔNG

2022-08-25 08:47:43

Thông báo v/v không gửi thư được cho một số cổ đông.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông xem thông tin chi tiết tại File đính kèm