Hotline (+84) 1800585871   |   Tuyển dụng   |   Liên hệ

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

2019-07-17 08:25:26

Thông  báo ngày đăng ký cuối cùng thưc hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

Vui lòng xem file bên dưới: