Đại hội đồng cổ đông 07/09/2016

2019-01-24 17:02:38

Các thông tin được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre ngày 07/09/2016. Vui lòng click vào thông tin bên dưới để xem hoặc tải về gồm: