Hotline (+84) 1800585871   |   Recruitment   |   Liên hệ

THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

2023-04-07 18:32:28

CCông ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre trân trọng gửi thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022.

Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết tại đây.