BẢN TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 3/2021

2021-03-02 17:14:49

Vui lòng liên hệ Ms Ái Vân/ Ms Vy/ Ms Hồng Nhung hoặc email thông tin CV đến tuyendung@betrimex.com.vn
Xem chi tiết tuyển dụng tại https://www.betrimex.com.vn/vi/tuyen-dung.html
---------------------------------------------------------
Betrimex - Leading coconut-based product manufacturer
For business: info@betrimex.com.vn