BẢN TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 10.2021

2021-10-11 13:51:02

Với nhiều tín hiệu khả quan như số ca mắc mới và thương vong giảm, Betrimex nhanh chóng bắt nhịp quay lại guồng sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu cao của thế giới đối với các sản phẩm từ dừa. Nhiều vị trí với đãi ngộ hấp dẫn, công việc thử thách tại Hồ Chí Minh và Bến Tre.