Chiến lược nguồn nhân lực

 
Nhân viên Betrimex

 

Tại sao chọn Betrimex?

Xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển của mình, quan điểm “Con người là tài sản vô giá” luôn là cơ sở để Công ty đề ra những chủ trương chiến lược, giải pháp đúng đắn và bước đi đột phá nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho từng giai đoạn, từng ngành nghề lao động, đáp ứng yêu cầu hiện tại và lâu dài.
Theo đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao từ Ban lãnh đạo, việc xây dựng nguồn nhân lực luôn là mục tiêu quan trọng của Betrimex. Công ty đã triển khai xây dựng và áp dụng các bộ quy trình, quy chế trong tuyển chọn, đánh giá chất lượng lao động, mô tả chức năng, công việc cho từng vị trí; chủ động phối hợp với các trung tâm uy tín để đào tạo nguồn nhân lực. Ban lãnh đạo đặc biệt chú trọng việc đưa ra các chính sách đãi ngộ phù hợp nhằm thu hút đội ngũ lao động có chất lượng, các chuyên gia đầu ngành về làm việc tại Công ty theo các giá trị cốt lõi “Tâm – Tầm – Tài”.

 

Chính sách đào tạo

Với phương châm đồng hành cùng sự nghiệp của CBNV, Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo nhằm nâng chất – nâng tầm cho CBNV hiện hữu, giúp CBNV gia tăng niềm tin đối với bản thân cũng như Công ty, từ đó tự nguyện gắn bó lâu dài với công ty. Nối tiếp công tác tìm kiếm, phát hiện đội ngũ nhân sự tiềm năng, Công ty đã triển khai nhiều chương trình đào tạo nhằm hoàn thiện các kiến thức, kỹ năng cần và đủ để nhân sự tiềm năng kế thừa các vị trí quản lý trong tương lai. Hoạt động này vừa giúp Công ty chủ động về nguồn nhân lực vừa tạo cơ hội thăng tiến cho CBNV.

 

Vui lòng chọn sản phẩm bạn muốn mua
NƯỚC DỪA
ĐÓNG HỘP
CƠM DỪA SẤY KHÔ
VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC