THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THƯC HIỆN QUYỀN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Thông  báo ngày đăng ký cuối cùng thưc hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

Vui lòng xem file bên dưới:

Có thể bạn quan tâm

Vui lòng chọn sản phẩm bạn muốn mua
NƯỚC DỪA
ĐÓNG HỘP
CƠM DỪA SẤY KHÔ
VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC