THÔNG QUA ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA ÔNG TRẦN QUỐC THẢO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Cổ đông đã chính thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nội dung sau: đơn từ nhiệm của Ông Trần Quốc Thảo thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre, nội dung bao gốm:

Có thể bạn quan tâm

Vui lòng chọn sản phẩm bạn muốn mua
NƯỚC DỪA
ĐÓNG HỘP
CƠM DỪA SẤY KHÔ
VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC