ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐIỆN CỦA BETRIMEX

Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre thông qua ngày 17/06/2019

Vui lòng click vào thông tin bên dưới để xem hoặc tải về:

Tờ trình
Biên bản kiểm phiếu
Phiếu lấy ý kiến
Nghị quyết dự thảo

Có thể bạn quan tâm

Vui lòng chọn sản phẩm bạn muốn mua
NƯỚC DỪA
ĐÓNG HỘP
CƠM DỪA SẤY KHÔ
VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC