ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

 

Thống báo về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa Điều 5 của Điều lệ công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre thông qua ngày 10/10/2018

 

Vui lòng click vào thông tin bên dưới để xem hoặc tải về:

1. Hướng dẫn cách thức lấy ý kiến

2. Tờ trình thay đổi ngành nghề

3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông

4. Dự thảo biên bản kiểm phiếu

5. Dự thảo nghị quyết về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

6. Dự thảo Điều lệ điều chỉnh ngành nghề lần 12

 

Có thể bạn quan tâm

Vui lòng chọn sản phẩm bạn muốn mua
NƯỚC DỪA
ĐÓNG HỘP
CƠM DỪA SẤY KHÔ
VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC