ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 07/09/2016

Các thông tin được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre ngày 07/09/2016. Vui lòng click vào thông tin bên dưới để xem hoặc tải về gồm:

Có thể bạn quan tâm

Vui lòng chọn sản phẩm bạn muốn mua
NƯỚC DỪA
ĐÓNG HỘP
CƠM DỪA SẤY KHÔ
VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC