CÁC THÔNG TIN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẾN TRE

Các thông tin tại Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre. Vui lòng click vào thông tin bên dưới để xem hoặc tải về gồm:

1. Tờ trình

2. Phiếu lấy ý kiến

3. Hướng dẫn

4. Đơn từ nhiệm_Ms Loan

5. Đơn từ nhiệm_Ms Yến

6. SYLL Ông Thái Văn Chuyện

7. SYLL Ông Trần Trọng Gia Vinh

8. Dự thảo BB kiểm phiếu

9. Dự thảo Nghị quyết

Có thể bạn quan tâm

Vui lòng chọn sản phẩm bạn muốn mua
NƯỚC DỪA
ĐÓNG HỘP
CƠM DỪA SẤY KHÔ
VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC